Telefon: 510-425-170

Email: ospbrzezinka@o2.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince wzbogaciła się o nowe 3 częściowe ubrania specjalne. Zakup 3 kompletów ubrań specjalnych możliwy był dzięki, darowiźnie otrzymanej z Fundacji ORLEN w kwocie 10.000 zł oraz środków własnych OSP. Zakupione ubrania spełniają wszystkie normy i wymogi stawiane tego rodzaju ubraniom, spełniają też najwyższe standardy ochrony strażaka, w trakcie prowadzonych działań ratowniczych.