Telefon: 510-425-170

Email: ospbrzezinka@o2.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna

w Brzezince

34-114 Brzeźnica

powiat WADOWICE

NIP 551 22 48 929
REGON 357207629

Brzezinka, dnia 11.05.2017r.

Nr postępowania OSP/1/2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZADANIA PN.:  

„Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MAN 1466 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince typ GBA”

 

                Prezes Ochotniczej Straży pożarnej w Brzezince, działając zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OSP/1/2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MAN 1466 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince typ GBA” ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 149667 - 2017 w dniu 27.04.2017 r. na stronie internetowej www.ospbrzezinka.com oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Brzezinka.

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 postępowanie zostanie unieważnione.

                                                

                                                                                              

Prezes OSP Brzezinka

Marek Lenart